Loading...

nhà xưởng 60m x 150m HOÀN THIỆN LẮP DƯNG PHẦN KHUNG THÉP MÁI TÔN 8 TỶ 600 TRIỆU ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán về tham khảo )

Mã số: 3246
call
Download
Ảnh chi tiết Dự toán Bản vẽ Hình vẽ
 
Sản phẩm khác