Loading...

nhà xưởng 15m x 75m HOÀN THIỆN 2.757.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo )giá THÁNG 1 - 2023

Code: 3728
2,757,000,000 đ/XƯỞNG
Download
Detailed photo Estimates Drawing Picture
 
Other Products