Loading...

nhà xưởng 30m x 70m HOÀN THIỆN 4.390.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) THÁNG 1 -2023

Code: 3727
4,390,000,000 đ/XƯỞNG
Download
Detailed photo Estimates Drawing Picture
 
Other Products