Loading...

nhà xưởng 30m x 70m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 2.035.663.971 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Code: 3736
2,035,663,971 đ/XƯỞNG
Download
Estimates Picture
 
Other Products