Loading...

nhà xưởng 38m x 92m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 4.224.540.207 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Code: 3743
4,224,540,207 đ/XƯỞNG
Download
Estimates Drawing
 
Other Products