Loading...

nhà xưởng 70m x 117m HOÀN THIỆN KHUNG THÉP 10.048.554.730 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Code: 3740
10,048,554,730 đ/XƯỞNG
Download
Estimates Drawing
 
Other Products