Loading...

nhà xưởng 80m x 120m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 10.911.532.620 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Code: 3738
10,911,532,620 đ/XƯỞNG
Download
Estimates Drawing
 
Other Products