Loading...

bảng giá nhà xưởng 32m x126m= 4.581.485.303 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 01 -2024

Mã số: 3948
call
THI CÔNG NHÀ XƯỞNG 32m x 126m nhịp 5m 1- Cột biên SC1 - GHCL-15 : 18CK (850-400)x212x8x10 .cao 9m 2- Cột đầu hồi: SC 2 - 14CK (212x 212 x 8x 10) 3- Khung kèo thép- đoạn 1 I-(850-400)x212x8lyx10ly, đoạn 2 I- (400x212x8lyx10ly )- đoạn 3 - I-(750-400)x212x8x10 Giằng : I-200X100X5,5X8- Xà gồ mái : C-200 x65x2 ly, Xà gồ vách bên 200x65x20x2ly, tôn màu sóng vuông 4.5 zem ( Đông Á ) BẢNG GIÁ NHÀ XƯỞNG THÁNG 01 -2024 (để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ NHÀ XƯỞNG ACAD , bản vẽ nhà xưởng PDF và bảng giá nhà xưởng về tham khảo ( đơn giá nhà xưởng 32mm x 126m = 4.581.485.303 đồng - bao gồm khung thép lợp tôn và lắp dựng hoàn thiện , chưa có phần xâh dựng như : nền,móng , xây tường vách , hệ thống thoát nước ) - Xin quý khách hãy đừng ngần ngại hãy gọi chúng tôi số điện thoại 0944347779 (TRÍ ) để tư vấn – để tham khảo trước khi xây dựng kho hay nhà xưởng , tham khảo giá chúng sẽ cung cấp bản vẽ , dự toán đúng chính xác theo thời giá , mong được phục vụ quý khách
Download
Dự toán Hình vẽ
 
Sản phẩm khác