Loading...

bảng giá nhà xưởng 38m x 92m= 4.041.002.737.đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ nhà xưởng và báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 01 -2024

Mã số: 3743
4,041,002,737 đ/XƯỞNG
thi công nhà xưởng 38m x 92m 1- Cột chính: 22CK-I:(900-300)x248x8x12) 2- Khung kèo chính : 22 CK- Đoạn 1 : I-(900-616)x212x6x12), Đoạn 2 : I-600x184x5x12, I-(616-800)x184x5x8 3- Khung kèo đầu hồi : 4CK- I-200x148x5x6, 4- Khung giằng + côt giằng 260x 148x 5x6: 7CK 5- Khung kèo mái SÀN 38m x 8m- I-150x125x5x7& I-520x 212x 6x 12ly 6- Cột sàn 322x 220x 6x12: 8CK 7- Xà gồ Z-180x62x68x2ly 8- V50X50X5LY GIANG XA GỒ 9- Tole mái mạ màu sóng vuông 4,5zem 10- Tole VÁCH mạ màu sóng vuông 4,5zem 11- Ống thóat nước Þ140 ( NHỰA BÌNH MINH ) 12- Cửa cuốn 13- Mái Đón CANOPY 14- Nóc gió BẢO GIÁ NHÀ XƯỞNG THÁNG 01 -2024 (để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ NHÀ XƯỞNG ACAD , bản vẽ nhà xưởng PDF và bảng báo giá nhà xưởng về tham khảo ( bảng giá nhà xưởng 38mm x 92m = 4.041.002.737đồng - bao gồm khung thép lợp tôn và lắp dựng hoàn thiện , chưa có phần xây dựng như : nền,móng , xây tường vách , hệ thống thoát nước ) - Xin quý khách hãy đừng ngần ngại hãy gọi chúng tôi số điện thoại 0944347779 (TRÍ ) để tư vấn – để tham khảo trước khi xây dựng kho hay nhà xưởng , tham khảo giá chúng sẽ cung cấp bản vẽ , dự toán đúng chính xác theo thời giá , mong được phục vụ quý khách
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác