Loading...

bảng giá nha-xuong-45m x 140m = 7.017.000. 000 đồng có cẩu trục ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ nhà xưởng và báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 02 -2024

Mã số: 3735
7,017,000,000 đ/XƯỞNG
THI CÔNG NHÀ XƯỞNG 45m x 140m 1- Cột chính nhà xưởng:( 900-500)X 214x 8x10 2- Cột đầu hồi nhà xưởng: I: 250x150x5x6 3- Giằng giữa và bao quanh+ đầu hồi nhà xưởng I: (300x150)x6.5x9 4- Khung kèo chính nhà xưởng : Đoạn 1 : I-(900-500)x214x 8x10, Đoạn 2 : I-(500)x214x 8x10 5- Xà gồ mái nhà xưởng: C200x50x2 6- Xà gồ vách nhà xưởng:C150x50x2 7- Tole mái nhà xưởng 4.5zem 8- Tole vách nhà xưởng 4 zem 9- Dây cáp giằng Þ14 BẢO GIÁ NHÀ XƯỞNG THÁNG 02 -2024 (để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ NHÀ XƯỞNG ACAD , bản vẽ nhà xưởng PDF và bảng báo giá nhà xưởng về tham khảo ( bảng giá nhà xưởng 45mm x 140m = 7.017.000. 000 đồng - bao gồm khung thép lợp tôn và lắp dựng hoàn thiện , chưa có phần xây dựng như : nền,móng , xây tường vách , hệ thống thoát nước ) - Xin quý khách hãy đừng ngần ngại hãy gọi chúng tôi số điện thoại 0944347779 (TRÍ ) để tư vấn – để tham khảo trước khi xây dựng kho hay nhà xưởng , tham khảo giá chúng sẽ cung cấp bản vẽ , dự toán đúng chính xác theo thời giá , mong được phục vụ quý khách
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác