Loading...

bảng giá nhà xưởng 70m x 117m= 9.750.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ nhà xưởng và báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 02 -2024

Mã số: 3740
9,750,000,000 đ/XƯỞNG
THI CÔNG NHÀ XƯỞNG 70m x 117m 1- Cột biên chính: 28 CK- I-750x250x8x12 2- Cột giữa : 14 CK - I-750x250x5x12 3- Cột đầu hồi : 300x165x4x6-16 CK, Khung kèo đầu hồi 300x150x4x5 : 4CK 4- Khung kèo chính : 12 CK- (Đoạn 1 : I-(1000-500)x214x6x8 ), Đoạn 2 +3 : I-750x250x6x10, Đoạn 4 : I-(750-1000-750)x250x8x12 5- Khung giằng doc vuong 150x150x3ly 6- Khung giằng ngang cửa cuốn 300x150x6,5x9ly 7- Xà gồ mái Z - 200X62X68X 2 LY 8- Xà gồ nóc gió C-180x65x1,8ly 9- Xaø goà vaùch C150x50x1.8 10- Tole mái mạ màu sóng vuông 5 zem skiplock 11- Tole vách mạ màu sóng vuông 4 zem 12- Ống thóat nước Þ140 ( NHỰA BÌNH MINH ) 13- CỬA TÔN LAM GIÓ =,1x 4m = 13 bộ 14- Mái Đón CANOPY =2,x 9m = 8 bộ BẢO GIÁ NHÀ XƯỞNG THÁNG 02 -2024 (để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ NHÀ XƯỞNG ACAD , bản vẽ nhà xưởng PDF và bảng báo giá nhà xưởng về tham khảo ( bảng giá nhà xưởng 7mm x 117m =9.750.000.000 đồng - bao gồm khung thép lợp tôn và lắp dựng hoàn thiện , chưa có phần xây dựng như : nền,móng , xây tường vách , hệ thống thoát nước ) - Xin quý khách hãy đừng ngần ngại hãy gọi chúng tôi số điện thoại 0944347779 (TRÍ ) để tư vấn – để tham khảo trước khi xây dựng kho hay nhà xưởng , tham khảo giá chúng sẽ cung cấp bản vẽ , dự toán đúng chính xác theo thời giá , mong được phục vụ quý khách
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác