Loading...

ĐƠN GÍA NHÂN CÔNG :LẮP NHÀ XƯỞNG ( CỘT CAO 9M )

Mã số: 2466
90,000
1/- Nhân công lắp dựng khung kèo thép 2/- Chủ đầu tư đặt một đơn vị khác sản xuất sau khi vận chuyển đến nơi lắp dựng - Giai đoạn 1 : Kiểm tra bảng vẽ và đo định vị móng ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại ) - Giai đoạn 2 : Kiểm tra khung kèo, cột thép, xa gồ ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại ) - Nếu các công tác kiểm tra được hoàn chỉnh đúng với bảng vẽ thiết kê thì CTY tiến hành lắp dựng
 
Sản phẩm khác