Loading...

nhà xưởng 12m x 80m HOÀN THIỆN 2.645.410.547 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3742
2,645,410,547 đ/XƯỞNG
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác