Loading...

Nhà xưởng 15m x 30m phần thép 628.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo )

Mã số: 3725
call
Nhà xưởng 15m x 30m ,không có nóc gió,hoàn thiện lắp dựng phần thép 1 - nhịp 5m hoàn thiện phần thép , 2 - cột biên cao 7.5m , 3 - tôn mái 4 zem, 4 - xà gồ C:150x50x2ly, 5 - thép cột đầu hồi 200x100x5.5x8 6 - thép kèo đầu hồi 300x150x6.5x9 7 - thép cột kèo chính 350x 188x6x8 8 - thép kèo chính 250)x 188x6x8 9 - giằng I:350x188x6x8 10 - cáp 12ly 11 - ty giằng sắt tròn 12 12 - ống nhựa thoát nước 114 13 – sơn lót và sơn màu
Download
Dự toán Bản vẽ Hình vẽ
 
Chi tiết

Nhà xưởng 15m x 30m  (,không có nóc gió,thi công sản xuất lắp dựng khung thép và lợp tôn hoàn thiện ), quý khách có thể thay đổi công năng hay nâng thêm kết cấu liên lạc cty chúng tôi qua số đt : 0944347779 ( Trí ) để điều chỉnh giá phù hợp theo bảng dự toán đã upload trên hình !

Sau đây là một số mô tả kỹ thuật để hiểu rỏ quý khách tải bảng dự toán excel và bảng vẽ về xem kỹ hơn 

1 - nhịp 5m hoàn thiện phần thép ,

2 - cột biên cao 7.5m ,

3 - tôn mái 4 zem,

4 - xà gồ C:150x50x2ly,

5 - thép cột  đầu hồi 200x100x5.5x8

6 - thép kèo đầu hồi 300x150x6.5x9

7 - thép cột kèo chính 350x 188x6x8

8 - thép kèo chính 250)x 188x6x8

9 - giằng I:350x188x6x8

10 - cáp 12ly

11 - ty giằng sắt tròn 12

12 - ống nhựa thoát nước 114

13 – sơn lót và sơn màu

Sản phẩm khác