Loading...

nhà xưởng 30m x 70m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 2.035.663.971 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3736
2,035,663,971 đ/XƯỞNG
nhà xưởng 30m x 70m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 2.035.663.971 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023
Download
Dự toán Hình vẽ
 
Chi tiết

Nhà xưởng 30m x 70m ,không có nóc gió,hoàn thiện lắp dựng phần thép

1 - nhịp 7m hoàn thiện phần thép ,

2 - cột biên cao 8m ,

3 - tôn mái 4 zem,

4 - xà gồ C:150x50x2ly,

5 - thép cột đầu hồi 250x125x6x9

6 - thép kèo đầu hồi 250x125x6x9

7 - thép cột kèo chính (700-300)x 185x6x8

8 - thép kèo chính 700-300)x 185x6x8

9 - giằng I:250x125x6x9

10 - cáp 12ly

11 - ty giằng sắt tròn 12

12 - ống nhựa thoát nước 114

13 – sơn lót và sơn màu

14 – Móng : cao 0.7mx ngang 0.7m x dài 1m

15 – cừ betong 250x250 ép sâu 15m

16 - Nền : đá 4x6 và đá 0x4 dày 0.3m

17 – Đà kiềng 0.3m x 0.5m betong mac 200

18 – đà giằng đầu tường 0.2m x 0.2m betong mac 200

19 – tường xây gạch ống dày 0.2m

20 - tường trét bột + sơn màu

Sản phẩm khác