Loading...

nhà xưởng 38m x 66m HOÀN THIỆN 2.374.735.917đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3744
2,374,735,917 đ/XƯỞNG
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác