Loading...

nhà xưởng 42m x 72m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 2.990.616.366 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3733
2,990,616,366 đ/XƯỞNG
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác