Loading...

nhà xưởng 45m x 140m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 8.196.872.092 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3735
8,196,872,092 đ/XƯỞNG
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác