Loading...

nhà xưởng 50m x 90m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 5,984,036,331 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3731
5,984,036,331 đ/XƯỞNG
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác