Loading...

nhà xưởng 61m x 82m khung thép và mái 5 TỶ 300 TRIỆU ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán về tham khảo )

Mã số: 3243
call
Download
Ảnh chi tiết Dự toán Bản vẽ Hình vẽ
 
Sản phẩm khác