Loading...

Nhà xưởng 61m x 82m ,xây dựng hoàn thiện giá: 8.600.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3244
8,600,000,000 đ/XƯỞNG
THI CÔNG NHÀ XƯỞNG HOÀN THIỆN
Download
Ảnh chi tiết Dự toán Bản vẽ Hình vẽ
 
Chi tiết

Nhà xưởng 61m x 82m ,có nóc gió,hoàn thiện

PHẦN THÉP NHÀ XƯỞNG

1 - nhịp 6.23m,

2 - cột biên cao 6m ,

3 - tôn mái 4.5 zem,

4 - xà gồ C:150x50x2ly,

5 - thép cột đầu hồi 300x187x6x8

6 - thép kèo đầu hồi 300x150x6.5x9

7 - thép cột kèo chính (850-400)x 187x6x8

8 - thép kèo chính 700-300)x 185x6x8

9 - giằng I:300x150x6.5x9

10 - cáp 12ly

11 - ty giằng sắt tròn 12

12 - ống nhựa thoát nước 114

13 – sơn lót và sơn màu

14 – cửa tôn lam gió 1.5m x 4m

15 – cửa cuốn 5m x 6m

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

1 – Móng : sâu 2m x ngang 2m x dài 2m

2 - Nền : đá 4x6 và đá 0x4 dày 0.3m

3 – Đà kiềng 0.3m x 0.5m betong mac 200

4 – đà giằng đầu tường 0.2m x 0.2m betong mac 200

5 – tường xây gạch ống dày 0.2m

6 - tường phun  bột + sơn màu

Sản phẩm khác