Loading...

nhà xưởng có cẩu trục 40m x 80m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP 6.300.030.362 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3737
6,300,030,362 đ/XƯỞNG
nhà xưởng có cẩu trục 40m x 80m HOÀN THIỆN PHẦN THÉP đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023
Download
Dự toán Bản vẽ
 
Sản phẩm khác