Loading...

NHÀ XƯỞNG LIÊN KẾ 24m x 50m + 56m x 46m +bán mái =4384 m2 HOÀN THIỆN 7.454.160.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo )

Mã số: 3724
7,454,160,000 đ/sản phẩm
NHÀ XƯỞNG LIÊN KẾ: 24m x 50m + 56m x 46m + bán mái = 4.384 m2,không có nóc gió,hoàn thiện lắp dựng phần thép 1 - nhịp 7.14m hoàn thiện phần thép , 2 - cột biên cao 8m , 3 - tôn mái 4 zem, 4 - xà gồ C:150x50x2ly, 5 - thép cột đầu hồi 300x150x6.5x9 6 - thép kèo đầu hồi 300x150x6.5x9 7 - thép cột kèo chính (750-350)x 188x6x8 8 - thép kèo chính 750-350)x 188x6x8 9 - giằng I:250x125x6x9 10 - cáp 12ly 11 - ty giằng sắt tròn 12 12 - ống nhựa thoát nước 114 13 – sơn lót và sơn màu 14 – Móng : cao 0.7mx ngang 0.7m x dài 1m 15 – cừ betong 250x250 ép sâu 15m 16 - Nền : đá 4x6 và đá 0x4 dày 0.3m 17 - Nền : betong mac 250 dày 0.1m 18 – Đà kiềng 0.3m x 0.4m betong mac 200 19 – đà giằng đầu tường 0.2m x 0.2m betong mac 200 20 – tường xây gạch ống dày 0.2m cao 3m 21 - tường phun bột + sơn màu
Download
Bản vẽ Hình vẽ
 
Chi tiết

Nhà xưởng 24m x 50m + 56m x 46m  + bán mái = 4.384 m2,

(Có nóc gió , thi công xây dựng tường ,nền ,móng và sản xuất lắp dựng khung thép và lợp tôn hoàn thiện chìa khóa trao tay ), quý khách có thể thay đổi công năng hay nâng thêm kết cấu liên lạc cty chúng tôi qua số đt : 0944347779 ( Trí ) để điều chỉnh giá phù hợp theo bảng dự toán đã upload trên hình !

(Có nóc gió,hoàn thiện lắp dựng phần thép )

1 - nhịp 7.14m hoàn thiện phần thép ,

2 - cột biên cao 8m ,

3 - tôn mái 4 zem,

4 - xà gồ C:150x50x2ly,

5 - thép cột  đầu hồi 300x150x6.5x9

6 - thép kèo đầu hồi 300x150x6.5x9

7 - thép cột kèo chính (750-350)x 188x6x8

8 - thép kèo chính 750-350)x 188x6x8

9 - giằng I:250x125x6x9

10 - cáp 12ly

11 - ty giằng sắt tròn 12

12 - ống nhựa thoát nước 114

13 – sơn lót và sơn màu

14 – Móng : cao 0.7mx ngang 0.7m x dài 1m

15 – cừ betong 250x250 ép sâu 15m

16 - Nền : đá 4x6 và đá 0x4 dày 0.3m

17 - Nền :  betong mac 250  dày 0.1m

18 – Đà kiềng 0.3m x 0.4m betong mac 200

19 – đà giằng đầu tường 0.2m x 0.2m betong mac 200

20 – tường xây gạch ống dày 0.2m cao 3m

21 - tường phun bột + sơn màu

Sản phẩm khác