Loading...

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG : LẮP DỰNG NHÀ XƯỞNG VÀ LỢP TÔN

Mã số: 738
70,000
 
Chi tiết

1/- Nhân công lắp dựng khung kèo thép và lợp tôn 

\r\n\r\n

2/- Chủ đầu tư đặt một đơn vị khác sản xuất sau khi vận chuyển đến nơi lắp dựng

\r\n\r\n

- Giai đoạn 1 : Kiểm tra bảng vẽ và đo định vị móng ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại )

\r\n\r\n

- Giai đoạn 2 : Kiểm tra khung kèo, cột thép, xa gồ ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại )

\r\n\r\n

- Nếu các công tác kiểm tra được hoàn chỉnh đúng với bảng vẽ thiết kê thì CTY tiến hành lắp dựng

\r\n

Sản phẩm khác