Loading...

nhà xưởng 38m x 66m HOÀN THIỆN 2.374.735.917đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tả dự toán về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Mã số: 3862
call
Download
Dự toán
 
Chi tiết

 

BẢNG VẬT TƯ THI CÔNG

ĐƠN GIÁ: 1.800.000 – 2.000.000 VNĐ/m2

         

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 CHI TIẾT

VẬT TƯ

GHI CHÚ

A

HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN

I

PHẦN MÓNG

     

1

Đào đất

Đào đt bng xe cơ gii

   

2

Bê tông lót móng, đà king

Bê tng đá 40×60/10×20 M100

Xi măng Hà Tiên
Đá Đng Nai/Qun 8

 

3

Gia công lắp dựng cốt thép

St D6-D16

Vit Nht/Pomina

 

4

Bê tông móng,đà king

Bê tông thương phm đá 10×20,M250

Mêkông/Thế Gii Nhà

Khi lượng <4m3 đ bê tông th công

II

PHẦN NỀN

     

1

San lấp nền

San lp nn bng xe cơ gii

Cát San lp + xà bn

Chiu cao nn san lp <100mm

2

Lu chặt nền cấp phối đá 0x4

Lu cht nn K95, bng xe cơ gii

Đá Đng Nai/Qun 8

Chiu cao nn san lp <100mm

3

Trải bạt PVC

Chng mt nước cho bê tông

Bt đen dày 3mm

 

4

Bê tông nền

Bê tông thương phm đá 10×20 dày 100mm,M250 không có thép

Mêkông/Thế Gii Nhà

 

5

Xoa nền không đánh màu

     

6

Cắt roon, tưới nước bo dưỡng bê tông nền

     

III

PHẦN TƯỜNG

     

1

Xây tường gạch ống dày 100mm

Gch ng 8x8x18, dày 100 va XM M75

Tuynel Bình Dương

Tường xây cao 1m–>1,2m t cos nn

2

Trát tường gạch ống

Trát tường dày 1,5cm, va XM M75

Xi măng Hà Tiên
Cát xây tô đa phương

 

3

Bả matic, sơn nước hoàn thiện

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Bt Vit M/Sơn Nippon

 

B

HẠNG MỤC KẾT CẤU THÉP

I

PHẦN CỘT

     

1

Cột thép hộp mạ kẽm

Hp 100*100*2,0/ ng D114

Hoà Phát/tương đương

Chiu cao ct <5m

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp chng g, 2 lp màu hoàn thin

Sơn Nippon/Bch Tuyết

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

II

PHẦN KÈO

1

Khung giàn thép hộp m kẽm

Hp 500*100*1,4/40*80*1,4 m km

Hoà Phát/tương đương

 

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

   

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

III

PHẦN MÁI

1

Xà gồ lợp mái tôn

Hp 40*80*1,4/C120*20 m km

Hoà Phát/tương đương

 

2

Tôn lợp mái

Tôn màu 5 sóng, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

4

Hệ thống thoát nước mái

Máng tôn kh rng 600mm, ng thoát PVC D114

Bình Minh

 

5

Vật tư phụ

Pát liên kết, vít, ……

   

IV

PHN VÁCH

1

Xà g vách

Hp 40*80*1,4/C120*20 m km

Hoà Phát/tương đương

 

2

Tôn p vách

Tôn màu 5 sóng, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

4

Vt tư ph

Pát liên kết, vít, ……

Bình Minh

 

MỨC TRUNG BÌNH

BẢNG VẬT TƯ THI CÔNG

ĐƠN GIÁ: 2.100.000 – 2.250.000 VNĐ/m2

         

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHI TIẾT

VẬT TƯ

GHI CHÚ

A

HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN

I

PHẦN MÓNG

     

1

Đào đất

Đào đt bng xe cơ gii

   

2

Bê tông lót móng, đà king

Bê tng đá 40×60/10×20 M100

Xi măng Hà Tiên
Đá Đng Nai/Qun 8

 

3

Gia công lắp dựng cốt thép

St D6-D16

Vit Nht/Pomina

 

4

Bê tông móng,đà king

Bê tông thương phm đá 10×20,M250

Mêkông/Thế Gii Nhà

Khi lượng <4m3 đ bê tông th công

II

PHẦN NỀN

     

1

San lấp nền

San lp nn bng xe cơ gii

Cát San lp + xà bn

Chiu cao nn san lp <200mm

2

Lu chặt nền cấp phối đá 0x4

Lu cht nn K95, bng xe cơ gii

Đá Đng Nai/Qun 8

Chiu cao nn san lp <200mm

3

Trải bạt PVC

Chng mt nước cho bê tông

Bt đen dày 3mm

 

4

Bê tông nền

Bê tông thương phm đá 10×20 dày 100mm,M250. 1 lp thép D8@200

Mêkông/Thế Gii Nhà
St Vit Nht/Pomina

 

5

Xoa nền phng bng cht làm cng Hanerder màu xám

Sika Hanerder 3,5kg/m2

Sika/tương đương

 

6

Cắt roon, tưới nước bo dưỡng bê tông nền

     

III

PHẦN TƯỜNG

     

1

Xây tường gạch ống dày 200mm

Gch ng 8x8x18, dày 200 va XM M75

Tuynel Bình Dương

Tường xây cao 1,5m–>2,0m t cos nn

2

Trát tường gạch ống

Trát tường dày 1,5cm, va XM M75

Xi măng Hà Tiên
Cát Tân Ba/Cát vàng đa phương

 

3

Bả matic, sơn nước hoàn thiện

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Bt Vit M/Sơn Maxilite

 

B

HẠNG MỤC KẾT CẤU THÉP

I

PHẦN CỘT

     

1

Cột thép hình I300-600

Thép hình gia công t hp ti xưởng
I(300-600)*250*6*8)
I(300-600)*250*8*10)

Thép Trung Quc SS400/Nhà Bè

Chiu cao ct <6,5m

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp chng g, 2 lp màu hoàn thin

Sơn Nippon/Benzo

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

II

PHẦN KÈO

     

1

Kèo thép hình I 300-700

Thép hình gia công t hp ti xưởng
I(300-900)*300*6*8)
I(300-900)*300*8*10)

Thép Trung Quc SS400/Nhà Bè

 

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Sơn Nippon/Benzo

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

III

PHẦN MÁI

     

1

Xà gồ lợp mái tôn

Z180*72*78/C180*50*18

Hoà Phát/Nhà Bè

 

2

Tôn lợp mái

Tôn màu 5 sóng, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

4

Hệ thống thoát nước mái

Máng tôn kh rng 600mm, ng thoát PVC D114

Bình Minh

 

5

Vật tư phụ

Pát liên kết, vít, ……

   

IV

PHN VÁCH

     

1

Xà g vách

Z180*72*78/C180*50*18

Hoà Phát/Nhà Bè

 

2

Tôn p vách

Tôn màu 5 sóng, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Gia công lp dng ca cun, ca ly gió

Motor Đài Loan 300-1000kg

Mita door

 

4

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

5

Vt tư ph

Pát liên kết, vít, ……

Bình Minh

 

MỨC CAO CẤP

BẢNG VẬT TƯ THI CÔNG

ĐƠN GIÁ: 2.450.000 – 2.600.000/m2

         

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHI TIẾT

VẬT TƯ

GHI CHÚ

A

HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN

I

PHẦN MÓNG

     

1

Đào đất

Đào đt bng xe cơ gii

   

2

Bê tông lót móng, đà king

Bê tng đá 40×60/10×20 M150

Xi măng Hà Tiên
Đá Đng Nai/Qun 8

 

3

Gia công lắp dựng cốt thép

St D6-D16

Vit Nht/Pomina

 

4

Bê tông móng,đà king

Bê tông thương phm đá 10×20,M250

Mêkông/Thế Gii Nhà

Khi lượng <4m3 đ bê tông th công

II

PHẦN NỀN

     

1

San lấp nền

San lp nn bng xe cơ gii

Cát San lp + xà bn

Chiu cao nn san lp <200mm

2

Lu chặt nền cấp phối đá 0x4

Lu cht nn K95, bng xe cơ gii

Đá Đng Nai/Qun 8

Chiu cao nn san lp <200mm

3

Trải bạt PVC

Chng mt nước cho bê tông

Bt PVC dày 3mm

 

4

Bê tông nền

Bê tông thương phm đá 10×20 dày 150mm,M250. 2 lp thép D8@200

Mêkông/Thế Gii Nhà
St Vit Nht/Pomina

 

5

Xoa phng nn, lăn sơn Expoxy

 

Sơn KCC/tương đương

 

6

Cắt roon nn chèn Selant, tưới nước bo dưỡng bê tông nền

 

Sika

 

III

PHẦN TƯỜNG

     

1

Xây tường gạch ống dày 200mm

Gch ng 8x8x18, dày 200 va XM M75

Tuynel Bình Dương

Tường xây cao 1,5m–>2,0m t cos nn

2

Trát tường gạch ống

Trát tường dày 1,5cm, va XM M75

Xi măng Hà Tiên
Cát Tân Ba/Cát vàng đa phương

 

3

Bả matic, sơn nước hoàn thiện

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Bt Vit M/Sơn Maxilite

 

B

HẠNG MỤC KẾT CẤU THÉP

I

PHẦN CỘT

     

1

Cột thép hình I300-700

Thép hình gia công t hp ti xưởng
I(300-700)*300*8*10)
I(300-700)*300*10*12)

Thép Trung Quc Q345B

Chiu cao ct <8,5m

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp chng g, 2 lp màu hoàn thin

Sơn Nippon/Benzo

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

II

PHẦN KÈO

     

1

Kèo thép hình I 300-900

Thép hình gia công t hp ti xưởng
I(300-900)*300*8*10)
I(300-900)*300*10*12)

Thép Trung Quc Q345B

 

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Sơn Nippon/Benzo

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

III

PHẦN MÁI

     

1

Xà gồ lợp mái tôn

Z200*72*78*20/C200*65*20

Hoà Phát/Nhà Bè

 

2

Tôn lợp mái

Tôn PU dày 0,5mm/Cliplock

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,5mm

Hoa Sen/Đông Á

 

4

Hệ thống thoát nước mái

Máng Inox 304 kh rng 600mm, ng thoát PVC D114

Bình Minh

 

5

Vật tư phụ

Pát liên kết, vít, …

   

IV

PHN VÁCH

     

1

Xà g vách

Z200*72*78*20/C200*65*20

Hoà Phát/Nhà Bè

 

2

Tôn p vách

Tôn màu 5 sóng, dày 0,5mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Gia công lp dng ca cun

Motor Đài Loan 600-2000kg

Mita door

 

4

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,5mm

Hoa Sen/Đông Á

 

5

Vật tư phụ

Pát liên kết, vít, …

Bình Minh


 

 

BẢNG  VẬT TƯ THI CÔNG

ĐƠN GIÁ: 2.100.000 – 2.250.000 VNĐ/m2

         

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHI TIẾT

VẬT TƯ

GHI CHÚ

A

HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN

I

PHẦN MÓNG

     

1

Đào đất

Đào đt bng xe cơ gii

   

2

Bê tông lót móng, đà king

Bê tng đá 40×60/10×20 M100

Xi măng Hà Tiên
Đá Đng Nai/Qun 8

 

3

Gia công lắp dựng cốt thép

St D6-D16

Vit Nht/Pomina

 

4

Bê tông móng,đà king

Bê tông thương phm đá 10×20,M250

Mêkông/Thế Gii Nhà

Khi lượng <4m3 đ bê tông th công

II

PHẦN NỀN

     

1

San lấp nền

San lp nn bng xe cơ gii

Cát San lp + xà bn

Chiu cao nn san lp <200mm

2

Lu chặt nền cấp phối đá 0x4

Lu cht nn K95, bng xe cơ gii

Đá Đng Nai/Qun 8

Chiu cao nn san lp <200mm

3

Trải bạt PVC

Chng mt nước cho bê tông

Bt đen dày 3mm

 

4

Bê tông nền

Bê tông thương phm đá 10×20 dày 100mm,M250. 1 lp thép D8@200

Mêkông/Thế Gii Nhà
St Vit Nht/Pomina

 

5

Xoa nền phng bng cht làm cng Hanerder màu xám

Sika Hanerder 3,5kg/m2

Sika/tương đương

 

6

Cắt roon, tưới nước bo dưỡng bê tông nền

     

III

PHẦN TƯỜNG

     

1

Xây tường gạch ống dày 200mm

Gch ng 8x8x18, dày 200 va XM M75

Tuynel Bình Dương

Tường xây cao 1,5m–>2,0m t cos nn

2

Trát tường gạch ống

Trát tường dày 1,5cm, va XM M75

Xi măng Hà Tiên
Cát Tân Ba/Cát vàng đa phương

 

3

Bả matic, sơn nước hoàn thiện

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Bt Vit M/Sơn Maxilite

 

B

HẠNG MỤC KẾT CẤU THÉP

I

PHẦN CỘT

     

1

Cột thép hình I300-600

Thép hình gia công t hp ti xưởng
I(300-600)*250*6*8)
I(300-600)*250*8*10)

Thép Trung Quc SS400/Nhà Bè

Chiu cao ct <6,5m

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp chng g, 2 lp màu hoàn thin

Sơn Nippon/Benzo

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

II

PHẦN KÈO

     

1

Kèo thép hình I 300-700

Thép hình gia công t hp ti xưởng
I(300-900)*300*6*8)
I(300-900)*300*8*10)

Thép Trung Quc SS400/Nhà Bè

 

2

Sơn dầu kết cấu thép

Sơn 1 lp ph, 2 lp hoàn thin

Sơn Nippon/Benzo

 

3

Vật tư phụ

Bulong, bn mã liên kết, que hàn ….

Vit Nam

 

III

PHẦN MÁI

     

1

Xà gồ lợp mái tôn

Z180*72*78/C180*50*18

Hoà Phát/Nhà Bè

 

2

Tôn lợp mái

Tôn màu 5 sóng, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

4

Hệ thống thoát nước mái

Máng tôn kh rng 600mm, ng thoát PVC D114

Bình Minh

 

5

Vật tư phụ

Pát liên kết, vít, ……

   

IV

PHN VÁCH

     

1

Xà g vách

Z180*72*78/C180*50*18

Hoà Phát/Nhà Bè

 

2

Tôn p vách

Tôn màu 5 sóng, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

3

Gia công lp dng ca cun, ca ly gió

Motor Đài Loan 300-1000kg

Mita door

 

4

Dim tôn

Tôn màu , kh rng 600mm, dày 0,45mm

Hoa Sen/Đông Á

 

5

Vt tư ph

Pát liên kết, vít, ……

Bình Minh