Loading...

THI CÔNG MÁI VÒM ONG TRÒN KHẨU ĐỘ 25 m 8

Mã số: 401
800,000
- NHÀ VÒM KHẨU ĐÔ 20m -> 30m - ỐNG CHỊU LỰC 114mm - ốNG GIẰNG 60mm - TÔN MÀU 4 ZEM TÔN 10 SÓNG LỢP GỐI 2 SÓNG CHỐNG DỘT - Tấm cách nhiệt ( CÁT TƯỜNG )
 
Sản phẩm khác