Loading...

ĐƠN GIÁ: NHÂN CÔNG LẮP DỰNG BAO GỒM LAM GIÓ 100.000 đồng/m2

Mã số: 2468
90,000
ĐƠN GIÁ: NHÂN CÔNG LẮP DỰNG BAO GỒM LAM GIÓ 100.000 đồng/m2
 
Chi tiết

ĐƠN GIÁ: NHÂN CÔNG LẮP DỰNG BAO GỒM LAM GIÓ 100.000 đồng/m2

LỢP TÔN VÁCH 35.000 đồng/m2

DIỀM , MÁNG XỐI GIÁ 50.000đồng /m2

Sản phẩm khác