Loading...

ĐƠN GÍA NHÂN CÔNG :LẮP NHÀ XƯỞNG ( CỘT CAO 9M ) giá :100.000đồng/m2

Mã số: 2466
90,000
1/- Nhân công lắp dựng khung kèo thép 2/- Chủ đầu tư đặt một đơn vị khác sản xuất sau khi vận chuyển đến nơi lắp dựng - Giai đoạn 1 : Kiểm tra bảng vẽ và đo định vị móng ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại ) - Giai đoạn 2 : Kiểm tra khung kèo, cột thép, xa gồ ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại ) - Nếu các công tác kiểm tra được hoàn chỉnh đúng với bảng vẽ thiết kê thì CTY tiến hành lắp dựng
 
Chi tiết

ĐƠN GÍA NHÂN CÔNG :LẮP  NHÀ XƯỞNG ( CỘT CAO 9M ) giá :100.000đồng/m2

LỢP TÔN VÁCH 35.000 đồng/m2

DIỀM , MÁNG XỐI GIÁ 50.000đồng /m2

Sản phẩm khác