Loading...

nhà xưởng 60m x 150m HOÀN THIỆN 15.000.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Code: 3245
15,000,000,000 đ/XƯỞNG
Download
Detailed photo Estimates Drawing Picture
 
Other Products