Loading...

NHÀ XƯỞNG 60m x 150m HOÀN THIỆN LẮP DƯNG PHẦN KHUNG THÉP MÁI TÔN 7.285.000.000 đồng ( để xem chi tiét báo giá, quý khách tải bản vẽ và dự toán báo giá nhà xưởng về tham khảo ) giá THÁNG 1 -2023

Code: 3246
7,285,000,000 đ/XƯỞNG
Download
Detailed photo Estimates Drawing Picture
 
Other Products