Loading...

GIA CÔNG LẮP DỰNG NHÀ XƯỞNG TRẢI BẠC CÁCH NHIỆT TÚI KHÍ CỘT CAO 6M

Mã số: 2447
90,000
2/- Chủ đầu tư đặt một đơn vị khác sản xuất sau khi vận chuyển đến nơi lắp dựng - Giai đoạn 1 : Kiểm tra bảng vẽ và đo định vị móng ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại ) - Giai đoạn 2 : Kiểm tra khung kèo, cột thép, xa gồ ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại ) - Nếu các công tác kiểm tra được hoàn chỉnh đúng với bảng vẽ thiết kê thì CTY TRÍ tiến hành lắp dựng
 
Chi tiết

2/- Chủ đầu tư đặt một đơn vị khác sản xuất sau khi vận chuyển đến nơi lắp dựng
- Giai đoạn 1 : Kiểm tra bảng vẽ và đo định vị móng ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại )
- Giai đoạn 2 : Kiểm tra khung kèo, cột thép, xa gồ ( nếu không đúng bảng vẽ chủ đầu tư chỉnh sửa lại )
- Nếu các công tác kiểm tra được hoàn chỉnh đúng với bảng vẽ thiết kê thì CTY TRÍ tiế
n hành lắp dựng

Sản phẩm khác