Loading...

NHÂN CÔNG SẢN XUẤT LẮP DỰNG ( CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP SẮT THÉP TÔN....)giá:250.000đồng/m2

Mã số: 2457
250,000 đ/m2
1/- Bên CHỦ ĐẦU TƯ cung cấp vật tư chính như :( sắt tấm cắt theo định hình ghéptôn xà gồ , sơn , buloong,vít bắn tôn2/- Bên THI CÔNG lo thiết bị sản xuất lắp dựng như : ( Que hàn ,cẩu lắp dựng,và thiết bị thi công cần thiết cho nhân công
 
Chi tiết

1/- Bên CHỦ ĐẦU TƯ cung cấp vật tư chính như :( sắt tấm cắt theo định hình ghéptôn xà gồ , sơn , buloong,vít bắn tôn2/- Bên THI CÔNG lo thiết bị sản xuất lắp dựng như : ( Que hàn ,cẩu lắp dựng,và thiết bị thi công cần thiết cho nhân công

Sản phẩm khác