Loading...

THÁO XƯỞNG CỦ L;ẮP LẠI TRẢI TẤM CÁCH NHIỆT CHỐNG NÓNG CỘT CAO 6M

Mã số: 2449
140,000
- Tháo xưởng củ lắp lại nơi khác 2/- (Chủ đầu tư trả phí vận chuyển từ nơi tháo đến nơi lắp mới ,) 3/- tán lổ tôn củ chống dột khi lắp dựng lại , tính thêm 10.000đ/m2
 
Sản phẩm khác